dimarts, 2 de juliol de 2013

COLOR SPLASH

El color és una propietat perceptiva causada per la llum quan aquesta interactua amb l'ull, el cervell i la nostra experiència. La percepció del color es veu altament influïda pels colors adjacents en l'escena visual. El terme color també s'empra per destacar la propietat dels objectes que generen aquestes sensacions
(Viquipedia)
CONTINUARÀ....


2 comentaris: